Adverteren op MuzikaleMarkt.NL

Indien u een muziekinstrument wilt adverteren op muzikalemarkt.nl, dient u eerst te registreren, dus een account aan maken.
Na de registratie, het aanmaken van het account, krijgt u naar het door u opgegeven emailadres een email gestuurd, om uw registratie te bevestigen.
Bij terugkeer op de website kunt u inloggen, met de door u opgegeven inloggegevens en kunt u nu beginnen met het plaatsen van uw advertenties,
of een bod plaatsen, of  reageren op een advertentie. Ook om een klacht in te dienen over een advertentie dient u ingelogd te zijn.

Houdt u rekening met het feit, dat deze website een  Muzikale website is en dat dus alleen muziek gerichte advertenties zijn toegestaan,
overig advertenties die niets met muziek te maken hebben, zullen dan ook van deze website MuzikaleMarkt.NL worden verwijderd.